26 ก.พ. 2554

I am Number Four – ปฏิบัติการล่าเหนือโลกจอมพลังหมายเลข 4